T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / MERKEZ - Şehit Zinnur Ezim İlkokulu

Duyurular

Ara

Okulumuz Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri 14.12.2018 tarihinde Cuma günü saat 10:00 da icra edilecektir.Değerli velilerimize duyurulur.

Kas

10 KASIM 2018 tarihinde okulumuzda yapacağımız 10 Kasım Atatürk´ ü Anma Programına tüm köyümüz ve velilerimiz davetlidir.

Ekm

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2018/13

12 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30563

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/13

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedeflerindendir. Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.

Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

11 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekm

İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

20 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30571

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"c) İl İzleme Araştırması, PISA, TIMSS, ABİDE vb. ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek."

"ç) Sınav komisyonunun ve ölçme değerlendirme merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek."

"(2) İl milli eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme çalışmaları ve araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları, il milli eğitim müdürlüğü ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri şubesi bünyesinde oluşturulan ölçme değerlendirme merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi halinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları il milli eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezi tarafından yürütülür.

(3) İl milli eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezinin ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu sınav uygulamalarına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Ekm

10/10/2018 Tarihinde yapacağımız Geleneksel Aşure Günümüze Tüm Velilerimiz Davetlidir.

Haz

İlkokullarda ev ödevi verme durmunun Değerlendirilmesi  konulu anketin 29 Mayıs 2017  ve  23 Haziran 2017 tarihleri arasında öğrenciler tarafından; 30 Mayıs 2017 ve 28 Haziran 2017 tarihleri arasında öğretmenler tarafından  ilgili yazının okunarak bu doğrultuda anket girişlerinin yapılması hususunda gereği rica olunur.

Söz konusu anketlere http://anket.meb.gov.tr/ bağlantısından ulaşılabilecektir.

May

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü´nün 24.05.2017 tarihli ve 7513417 sayılı uzay konulu ´´APRSAF-24 Poster Yarışması´´ yazısı ve eklerinin okunarak ilgili şartname doğrultusunda gönderilecek olan poster yarışması eserlerinin 25 Temmuz 2017 tarihine kadar okul idaremize teslim edilmesi hususunda gereği ilgilililere rica olunur.

May

İKY nin dikkatli şekilde okunarak yıl sonu iş ve işlemlerinin dikkatli bir şekilde İKY ye göre yapılması, notların ve devamsızlıların zamanında girilmesi hususunda gereği tüm öğretmenlerimize önemle rica olunur.

May

Okul Müdürümüz Murat ERDEM 29 Mayıs 2017-2Haziran 2017 tarihleri arasında  BİLSEM okulunda düzenlenecek olan hafıza teknikleri kursuna katılacaktır.Kendini geliştirmenin ve yenilemenin bir öğretmen için en elzem ihtiyaç olduğunu savunan Murat ERDEM bu yönde herkese tavsiyede bulunmakla beraber kurslarda edinmiş olduğu bilgileri bütün okul çalışanları ile paylaşacağını ifade etti.

May

Ek ders girişleri ve ücretli öğretmenlerimizin ek ders girişleri hakkında yazılmış olan yazının okunarak bu doğrultuda iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereği rica olunur.

May

Daha önce de ıslak imzalı olarak duyurulduğu ve imza sirküsü alındığı üzere ´´kağıt israfını önlemek´´,´´duyuruyu en hızlı şekilde iletmek´´,´´duyuru yapılacak kişilerin görev veya mazeret sebebi ile okulda bulunmamaları durumunda duyuruya ulaşabilmelerini sağlamak´´ gibi sebeplerden dolayı sitemizin duyurular bölümü resmi duyuru niteliğinde ve okunmadığı zaman sorumluluğun duyuruyu okumayan kişilerde olması sebebiyle sitemizin mesai saatlerinde günde en az bir kez ziyaret edilmesi ve duyuruların okunarak dikkate alınması hususunda tüm personelimize önemle duyurulur ve gereği rica olunur...

May

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü´nün ilgi yazısının Kurumunuzda görevli öğretmenlere duyurulması hususunda; 

İlgililere önemle duyurulur.

May

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz gelecek yıl ortaokula geçecekleri için yarın öğlen vaktinde mezuniyet günü düzenleyeceklerdir.Tüm 4.sınıf öğrenci velilerimize önemele duyurulur.Bu etkinlikte emeği geçen veli öğrenci ve öğretmenimize teşekkür ediyor kendilerine bundan sonraki öğretim hayatlarında başarı diliyoruz.

May

Kitap sayıları girilirken fazla ve gereksiz kitap girilmemesi ile ilgili uyarının dikkate alınması hususunda gereği önemle rica olunur.

May

Mevsim şartlarının değişmesi ve havaların ısınması üzerine yaz kıyafeti uygulamasına geçilmiş olup tüm okul personellerimize önemle duyurulur.